Att vara datadriven, alltså basera beslut och aktiviteter på faktisk data om dina kunder. Varför är det viktigt? Det enkla svaret är att det finns undersökningar som visar på en 20 – 30% ökning av EBITDA*. Det borde räcka som anledning för vilken CEO eller CMO som helst. Vi på Data Talks och Lincube har till och med sett högre ökningar hos företag som arbetar med datadriven marknadsföring.

Att arbeta datadrivet är på väg att bli en överlevnadsfråga för många företag. Av egen erfarenhet är det få som lyckas närma sig målet att bli datadriven och det spelar ingen roll om vi pratar om att bli datadriven i sin marknadsföring eller i någon annan process i företaget. Det beror på att de flesta försöker angripa denna utmaning på samma (gamla) sätt som man angripit tidigare utmaningar: att utgå från att utveckla en strategi, sedan sätta organisationen och därefter komma fram till hur det ska exekveras. Det syns tydligt i en rapport som Boston Consulting Group presenterade strax innan jul. Där visar det sig med all önskvärd tydlighet att i jämförelse på global nivå finns det bara ett område som nordiska företag är på medelnivå eller strax över. Det är inom vision och strategi.

Det här kan tolkas som att nordiska företag 1) är precis i startgroparna (och då hopplöst efter), 2) är duktiga på att tänka ut vision och strategi men sämre på exekvering eller 3) inte vet hur de ska implementera de storslagna idéer som kommit ur det säkerligen gedigna arbetet med vision och strategi. Jag tror det är en blandning av 2 och 3.

För att arbeta datadrivet krävs ett helt nytt sätt att arbeta och företags ställs inför stora omställningar nu och för att lyckas transformera din marknadsföring till att bli datadriven krävs det några olika saker inom två olika områden: (1) hur man jobbar och (2) uppbyggnaden av talang och förmågor.

Om vi börjar med området
”Hur man jobbar”  finns det några punkter att tänka på:

  • Fail fast: genomför mindre initiativ där kostnaden vid misslyckande är minimal, men där ni lär er och förbättrar er över tid.
  • Agilt utvecklingsarbete: det ger er frihet att prioritera om utan att tappa bort övergripande målet.
  • Arbeta i enkla, smidiga processer

För att lyckas med det här bör du inte starta stora program där man utgår från ett genomgripande visions- och strategiarbete. Ska du bli datadriven bör arbetet med att ta sig dit också baseras på data. Du behöver börja samla data om dina kunder utifrån nuvarande process och arbetssätt och börja göra justeringar där. Du kommer snabbt se om dina förändringar ger det utslag som du förväntar dig – alltså ”fail fast” eller kanske ”succeed fast”.

För att komma vidare ska du inte börja med en stor organisationsförändring, utan tänk istället i dessa tre steg:

  1. Samla data
  2. Analysera data
  3. Agera på data

De här tre steg innehåller essensen av att arbeta datadrivet och kommer också visa dig vägen gällande frågor kring strategi, organisation, utförande och teknik. Du kommer angripa utmaningen på ett datadrivet sätt och få ett arbetssätt som kan kännas främmande först, men som är helt nödvändigt för att lyckas.

Vi kan inte prata om detta utan att beröra teknik. Du behöver tekniken. Omfamna tekniken och använda den som möjliggörare, älska tekniken. Du ska inte behöva spendera 10-tals miljoner på nytt systemstöd eller begrava dig i långa implementeringsprojekt. Det är fullt möjligt att börja samla data om dina kunder från alla kanaler (webb, mail, socialt, mobilt) och system (t.ex. CRM) inom några dagar och därefter börja analysera. Insikten du får måste du kunna ta med dig automatiskt eller manuellt in i ett exekverande system – alltså det system där du faktiskt pratar med kunden (omnikanal) och erbjuder kunden rätt produkt, i rätt tid, i rätt kanal. En sista sak – att agera på data är inte att titta på en dashboard eller en visualisering.

//Stefan Lavén, VD på Lincube group AB och Data Talks

*Källa: S&P Capital ”Top 10 companies with highest Market Capitalization Worldwide”

Intresserade det här inlägget dig? Då borde du komma på vårt frukostseminarium den 8/2! Anmäl dig och läs mer här!