Från wall of numbers till smart dashboard design  – White paper

Ett väldigt kraftfullt verktyg är att arbeta med Dashboards. Men för att dessa ska bli användbara är det ytterst viktigt att dessa byggs upp på ett sätt som faktiskt gör att det går att fatta beslut utifrån den data som presenteras och visualiseras på ett attraktivt sätt. För att framgångsrikt arbeta med analys krävs både ett nytt tänk och arbetssätt men också en plattform och verktyg som stödjer detta.

I detta white paper ges exempel på hur du konkret kan gå tillväga och bör tänka på för att öka din lönsamhet. Det är de små stegen varje dag som gör att man blir framgångsrik under lång tid. En grund för det är att man förstår vilka grunder man fattar beslut på och lär sig agera på data och inte bara magkänsla.