Erbjudandet utökar Lincubes ledande ställning inom Business Intelligence och Analytics.

Stockholm, 
January 19, 2015 – Lincube Group AB, en tjänste- och lösningsleverantör inom Business Intelligence och Analytics, lanserar en molnbaserad BI lösning för att möjliggöra för företag med olika analys behov att bygga gedigna och skalbara BI och Analys lösningar. Erbjudandet inkluderar Visual Discovery, Uniform Semantic layer, Rapporter/dashboarding och avancerad analys, datalager, ETL&DW automatisering.

Erbjudandet ligger i framkant genom att inkludera de senaste teknologiska innovationerna. Det övergripande syftet är att förbättra ett antal olika delar när BI och analys lösningar utvecklas. Med denna lösning kommer vi avsevärt korta ner projekt och implementationstider, minska beroendet till IT och därigenom behålla verksamhetsfokus i projekten och att göra analys tillgängligt för kunder både med grundläggande behov och kunder med Big data behov.

“Dagens företag i alla storlekar behöver flexibilitet och agila sätt för att känna av hur de påverkas av olika förändringar. Detta för att de proaktivt ska kunna fatta välgrundade och välinformerade beslut för att nå deras verksamhetsmål. Genom att tillhandahålla snabb tillgång till information som går att agera på, på alla nivåer hos företagen och till varje anställd så kommer man fatta bättre beslut. Enkla s k Data Discovery verktyg räcker inte till för detta. Det behövs mer kraftfulla och prisvärda verktyg. Denna lösning är ett steg i den riktningen. säger Stefan Lavén, Grundare & CEO, Lincube Group.

För att får reda på mer om Lincubes lösningar och hur de kan hjälpa dig och din verksamhet att lyckas, besök www.lincube.se/losningar/lc_cloud_offer/ 

Om Lincube Group AB

Lincube Group AB is a Business Intelligence & Analytics solution and services company based in Stockholm, Sweden. We aim to offer unique perspectives to our customers and help them become more nimble, efficient and competitive in their respective marketplace. We believe that companies, big or small, need to challenge their current business processes and the way they make decisions by capturing, analyzing and acting on intelligence that’s embedded in their transaction, social and web data. Using BI & Analytics, we help companies defy the way they do business, optimize decision making and improve corporate performance. Learn more at www.lincube.se and engage with us at @lincube on Twitter

For more information, contact: Stefan Lavén
 Lincube Group AB
 +46708660051 stefan.laven@lincube.se