Beslutsstöd i molnet med AWS!

Min första kontakt med Amazon Web Services (AWS) var en frustrerande upplevelse med en uppsjö av akronymer och märkliga produktnamn. Vissa namn på produkterna betydde något, andra var förkortningar och vissa hade helt enkelt fått ett namn utan innebörd. Dokumentationen var så pass omfattande att det var minst sagt svindlade att försöka få någon rätsida på detta. Jag är applikationskonsult i grunden och min erfarenhet av hårdvaruplattformar var begränsad till att de hade hög instegskostnad, var statiska i sin konfiguration och att fel tog evigheter att rätta till. Med detta i bakhuvudet var min inställning att jag behövde förstå allt som hade med AWS att göra för att inte göra bort mig när vår första miljö skulle skapas.

cloud_whiteIdag är mina känslor kring AWS helt annorlunda. John McCarthy anses vara en av pionjärerna kring hela moln begreppet med sina ord på MIT Centennial i början av 60-talet, “computing may someday be organized as public utility”. Det känns ganska larvigt att säga det men det är precis så jag känner inför AWS idag. Vi betalar bara för det vi använder. Om man åsidosätter kostnadskontrollaspekten så skulle jag säga att flexibiliteten, både som slutanvändare och utförare, fortfarande gör mig extremt positivt överraskad.

Ett exempel på detta: När vi satte upp vår första miljö blev vi sent varse om att denna skulle delas med en annan avdelning. Detta bidrog till att den logik som använts vid namngivning av instancer osv åsidosattes och det blev minst sagt rörigt. Det fungerade i slutändan utan problem men ansvarsfördelning gällande säkerhet osv var inte helt klar. När vi fick möjlighet att jobba med ett eget konto så tog vi chansen att migrera hela vår BI och ETL miljö. Detta tog totalt 3 dagar. Då har vi alltså migrerat 8 servrar, 2 datalager och 2 lastbalanserare, allt innehåll på filsystemet s3 och samtliga användare.

AWS Redshift

Ett annat exempel: Vi använder AWS Redshift som vårt huvudsakliga datalager. Vår kluster konfiguration har varit mycket fokuserad på disk då vi tänkt lite gammalt, att man måste ha disken på plats med en gång. En eftermiddag studerade vi diskanvändningen och konstaterade att vi bara använde 20% disk. Vi lekte med tanken att istället köpa fler kraftfullare burkar med mindre disk. Sagt och gjort. Vi använda AWS komandot för att skala om klustret och fick något mindre disk men mer än dubbelt så mycket ram, cpu och maskiner för samma pris. Hur lång tid tog detta? 1,5 timme.

Så för att summera. När röken kring alla nya begrepp och förkortningar har lagt sig är det mycket enkelt att använda AWS. Det är på riktigt flexibelt och skalbart. Det låter kanske banalt men jag tycker att en av de största styrkorna med AWS är att det är lätt att ångra sig.

Mvh Johan Konsult Lincube