Agil testning av BI system – White paper

 

Hur långt är ett snöre?
Om snöret, i det här fallet, kan man ställa frågan tillbaka. Hur långt vill du att det skall vara?

Att verifiera att ett system gör det det ska, inte gör något det inte ska, är säkert, skalbart, omfatta allt från enhetstester till systemtester osv. är komplext. Det tar tid. Tester skall anpassas till utvecklingen och utvecklingsdelarna måste i sin tur vara testbara. Agil testning är inkluderat i utvecklingstiden om det sker på rätt sätt. Det finns förhållningsregler och planering som bör tas med i tankarna från start, dvs. testdriven utveckling. Det finns tester som innefattar allt, från ax till limpa inom systemet, tester som innefattar alla andra integrerade system och så finns det tester som fokuserar enbart på vissa detaljer. Så hur långt är det där snöret? Hur svårt kan det vara?

Så hur gör man? Finns det någon plan? I detta white paper tar vi upp det som anses viktigast i
en planering, hur man skall gå tillväga och var man ska gena i kurvorna. Man kan testa ihjäl sig, men
innebär det att systemet är säkrare, eller att det bara lite längre tid att hitta felen som finns?

Ladda ner vårt white paper för lyckade testprojekt, i denna tar vi upp områden som:

  • Testdriven utveckling, själva metoden
  • Vad är det som ska testas
  • Hur ska testerna gå till
  • När ska man testa
  • Vilka testfaser ska genomföras
  • När är testerna klara