Den 6 mars deltog Data Talks som partner på eventet som Wednesday Relations arrangerade: AI For Marketing.

Presentationerna avlöste varandra och den röda tråden var förstås hur marknadsförare kan och bör använda sig mer av AI och s.k. Machine Learning. Vi ser det här som ännu en del i den allt viktigare Martech-revolutionen som dagens marknadsförare måste förhålla sig till. Det är verkligen intressant att se vilka konkreta värden Martech och AI skapar. 

Tre saker jag vill belysa från seminariet:

  1. AI och Machine Learning fungerar och ger bra resultat
  2. Etiska och moraliska aspekter av AI
  3. AI är till för alla företag – inte bara de stora

1. AI och Machine Learning fungerar och ger bra resultat
Anna Felländer, senior advisor and Affiliated Faculty KTH, inledde med att berätta att maskiner idag kan med 60 – 80% säkerhet upptäcka ironi i texten i ett email. Väldigt imponerande! Anna pratade också mycket om vilka oerhörda värden din data i kombination med AI kan skapa. Dels i form av sänkta kostnader när man kan effektivisera stora delar av kommunikationen som hör till marknadsföringen och försäljningen, dels genom ökad konkurrenskraft av ökad relevans i sin kommunikation.

Därefter presenterade Anne Buchwald, CRM Manager på DK Konserthuset ett väldigt intressant case. Hon visade resultatet av att arbeta datadrivet. Hon visade på hur företag som börjat personifierat sitt innehåll har lyckats öka sin  öppningsfrekvens dramatiskt. Det visades också att de dragit ner på antalet mail och även minskat målgruppen med 60%, men på grund av att de blivit mer relevanta har de lyckats sälja mer. Med andra ord har företag verkligen lyckats skapa bra insikter i deras data, agera på dem, vilket givit bra resultat. 

2. Etiska och moraliska aspekter av AI
En annan intressant fråga som berördes var hur man ska ställa sig till etiska och moraliska frågor om artificiell intelligens. Som exempel nämndes att vi samlar in data och låter maskiner analysera den och dra slutsatser. Slutsatserna kan mycket väl vara rätt, rent logiskt, men fel ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Som exempel nämndes: om AI vill rekommendera sockerrelaterade produkter till sockermissbrukare, baserat på deras tidigare beteende kanske vi kan sälja mer, men bör vi verkligen rikta annonser till dessa målgrupper? Är det rätt ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Det beslutet kan och bör vi inte lämna över till AI, utan det är ett beslut som människan måste fatta.

Ola Gustafsson från Bonnier News talade om hur deras AI kan rekommendera artiklar baserat på en läsares profil. Det har visat sig vara mycket effektivt, samtidigt som det även här finns en del risker. Det kan vara så att det visas för mycket innehåll som passar min profil och att man hamnar i en nyhetsbubbla för att man läser endast artiklar som är intressanta för just min profilen. Det finns dem som anser att just det här hände i senaste valet i USA och att det är en anledning till valutgången om BREXIT i Storbritannien. Om läsaren enbart konsumerar artiklar som baseras på rekommendationer från tidigare lästa artiklar förloras helhetsperspektivet och då är det lätt att gå mot extremism.

3. AI är till för alla företag – inte bara de stora
Avslutningsvis vill jag belysa att AI faktiskt kan implementeras och användas med bra lönsamhet av alla företag, inte bara de stora globala spelarna. Dels har kostnaderna för att implementera AI sjunkit drastiskt på senare tid genom att köpa en SaaS licens, dels ser vi att värdet de genererar är konkret. Som exempel nämndes det att en automatiserad chatbot kan svara på och hantera ca 60% av alla inkommande frågor. Då kan ni säkert förstå vilket värde vi kan få ut av detta genom att snabbare svara med mindre resurser. Ganska konkret!

Som avslutningsord vill jag nämna ett citat som SK Reddy, Chief Product officer AI & ML på Digitalist Group visade:

The biggest difference between companies who are poised to succeed in the new era of business and those that aren´t is the ability to use software and other technologies to create new market opportunities.

– MTT Tech Review

Med andra ord – använd tekniken till er fördel!

Inlägg skrivet av: