Stockholm,
17:e oktober 2017

2 blir 1
– Lincube och Data Talks går ihop.

Tillsammans hjälper vi våra kunder att skapa tillväxt och betydligt högre lönsamhet genom datadriven marknadsföring.

Genom att arbeta mer datadrivet har dagens företag en enorm potential att öka sin tillväxt, arbeta mer effektivt och öka sin lönsamhet. Utmaningen att arbeta datadrivet förknippas ofta med höga kostnader, långa projekt och svårighet att visa på ROI (Return On Investment). Data Talks och Lincube löser tillsammans dessa utmaningar och kommer nu att agera som en stark gemensam enhet på marknaden.

De två företagen har under en längre tid haft ett nära samarbete och tar nu steget fullt ut och blir ett företag. Både Lincube och Data Talks kommer att behållas och användas som varumärken även om bolaget formellt heter Lincube.

En fusion är rätt steg för att bland annat slutföra utvecklingen av den molnbaserade SaaS-tjänst (Solution As A Service) som företaget planerar att lansera på marknaden under hösten 2017. All programvara ligger i molnet och det tar mycket kort tid att påvisa tydliga förbättringar inom marknads och säljarbetet. Industrin kallar detta ”data driven marketing and sales” och med våra analysverktyg kan vi skräddarsy mer avancerade algoritmer som förbättrar kundkontakten genom en hel kundresa. Genom samgåendet skapas en ledande aktör inom datadriven marknadsföring. Tillsammans kan man bättre hjälpa kunder att skapa tillväxt och högre lönsamhet genom att använda kundernas beteendedata.

”För kunderna handlar det om att få ihop helheten”, säger Lincubes VD Stefan Lavén. ”Vi hjälper dem, att på ett enkelt sätt, hantera och visualisera de enorma mängder data som genereras i alla kundkontakter och kanaler och göra den användbar samt agera med en hög grad av automation och AI för att skapa hög tillväxt och lönsamhet.”

“Marketing automation har gått från att vara relativt okänt till att vara ett av 2017 års viktigaste områden för många företag”, säger Philip Nordfeldt, försäljningschef Lincube & Data Talks. ”Vi ser ett stort värde i vårt samgående med Lincube. Lincube har tjänster för att hjälpa sina kunder att hitta insikter i stora mängder data som behövs för att kunna få en bra utväxling på marketing automation. Detta i kombination med Data Talks kunnande görs oss unika på marknaden”.

För mer information kontakta
Stefan Lavén
VD Lincube
0708660051
stefan.laven@lincube.se

Om Lincube

Lincube arbetar med lösningar inom Business Intelligence, Big Data och Analytics. Vi utvecklar molnbaserade analyslösningar inom framförallt Kundinsikt och IoT, där vi även arbetar med ett eget patent. Vårt mål är att erbjuda våra kunder ett unikt perspektiv och hjälpa dem att bli mer konkurrenskraftiga, agila och effektiva på deras marknad.
Vi tror att företag, såväl stora som små, måste utmana sättet de idag driver sin affär och fattar beslut. Det gör vi genom att fånga, analysera och agera på data som finns i affärstransaktioner, webdata och social media. Genom analysen utvecklas våra kunder i sitt sätt att driva sin verksamhet, hur de fattar beslut och optimerar sin verksamhet.

Om Data Talks

Data Talks skapar tillväxt genom beteendestyrd försäljning och marknadsföring. Vi är marknadsförare och säljare som har fattat poängen med moderna digitala verktyg.

Data Talks är en konsultbyrå med erfarenhet inom utformning och implementering av strategiska och taktiska projekt inom marketing automation. Vi hjälper företag att hålla sig ajour med tekniska möjligheter samt vilka justeringar som behöver göras på taktisk och operativ nivå, allt för att förbättra affärsresultat.

Det som gör Data Talks annorlunda är att vi är säljare och marknadsförare som kan digitalt. Vi utgår från er unika situation (säljplan, marknadsföring, teknik och utmaning) för att identifiera var vi kan göra mest nytta för er affär på kort och lång sikt.

Demandgen, leadsgen, datadriven försäljning, lojalisering/churn